سولار پارس
گرمایش محیط ,ویلای مسکونی،گیلاوند،دماوند
گرمایش  محیط ,ویلای مسکونی،گیلاوند،دماوند

استفاده از 2 عدد کلکتور 50 لوله ای همراه با مخزن 500 لیتری

 و سیستم سیرکولاسیون و کنترلر هوشمند سولارپارس  جهت تامین گرمایش ویلا و آبگرم  مصرفی

 

Solar Pars New Energy Company . All rights reserved

طراحی سایت